Educație fără corupție

  • Post category:Articole

Cadrul legal, documente normative și rapoarte


Ordine privind interzicerea colectărilor de taxe informale

Ordinil MECC nr.1074 din 29.08.2019 „Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional”

Ordinul DGETS nr.216 din 16.03.2021 „Cu referire la interzicerea plăților formale și informale de la elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești pentru personalul didactic și de conducere”


Cadrul legal

Codul de etică a Cadrului didactic

CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020


Rapoarte privind domeniul anticorupție în educație

RAPORT ALTERNATIV DE MONITORIZARE A PLANULUI SECTORIAL DE ACȚIUNI ANTICORUPȚIE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI PENTRU ANII 2018-2020