Apel public către Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului

  • Post category:Articole

Către dna Maia BĂNĂRESCU,

Avocatul poporului pentru

 protecția drepturilor copilului 

data:   24 iulie 2020

APEL PUBLIC

Stimată Maia BĂNĂRESCU,

Din 11 martie 2020, familiile a 150000 copii preșcolari din Republica Moldova au fost abandonate de către toate autoritățile statului, în condițiile când a fost sistată activitatea instituțiilor preșcolare în toată țara. Deja de aproape 5 luni, părinții și copiii (inclusiv și cei din categoria familiilor social-vulnerabile), sunt lipsiți de un sistem social, întreținut din banii contribuabililor, care avea rolul important de a asigura supravegherea și instruirea copiilor pe durata aflării părinților la muncă.

O astfel de situație a creat riscuri extreme pentru siguranța fizică, emoțională și materială a tinerilor familii și deja are drept consecință câteva cazuri tragice. Multe familii sunt deja la limita disperării, fiind epuizate toate soluțiile posibile și imposibile în a oferi copiilor condiții relative de siguranță, pe perioada cât părinții se află la serviciu. Mai multe familii au fost nevoite să renunțe la locul de muncă a unuia din părinți sau să achite tot salariul pentru angajarea bonelor, astfel scăzând considerabil din posibilitatea supravețuirii financiare în această perioadă dificilă a pandemiei.

În contextul impactului negativ major, pe care îl are lipsa totală de protecție socială a familiilor cu copii preșcolari pe perioada nefuncționării grădinițelor, ne adresăm Dvs, în calitate de garant al respectării drepturilor şi libertăţilor copilului şi realizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcţie de răspundere de toate nivelurile a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, conform atribuțiilor ce Vă revin, și

SOLICITĂM RESPECTUOS:

– inițierea de către Ombudsmanul Copilului a unor dialoguri publice sau grupuri de lucru în vederea asigurării deplinelor drepturi ale copilului și în primul rând a drepturilor fundamentale la viață, sănătate și educație în condiții de maximă siguranță, cu antrenarea la aceste evenimente a tuturor entităților publice chemate să asigure protecția drepturilor și intereselor copilului în Republica Moldova, cu implicarea ONG-urilor cu expertiză în domeniu și cu participarea solicitanților subsemnați.

Vă mulțumim anticipat pentru deschidere și rugăm să ne comunicați despre acțiunile, care urmează a fi întreprinse, la adresa de email parintisolidari@gmail.com. În caz că instituția Dvs. deja a realizat careva acțiuni la subiectul solicitării noastre, vă rugăm să ne informați despre acestea.

Sperăm la  cooperare și implicare întru asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale copiilor!

AO Părinți Solidari”

Tel. de contact 079660035

E-mail: parintisolidari@gmail.com