ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ “PĂRINȚI SOLIDARI”

Pagină Facebook: Părinți Solidari

Grup Facebook: Grupul părinților solidari (Moldova)

Email: parintisolidari@gmail.com

ADRESA JURIDICĂ:

MD-2037, Chisinau, Republica Moldova, str. Voluntarilor 10, ap.199,
Directoare Executivă: Ala Revenco, tel. 079660035, 068113191

RECHIZITELE BANCARE:

IBAN: MD73ML000000002251800955
Cod fiscal: 1016620007652, Codul băncii: MOLDMD2X
Filiala STABIL BC “Moldindconbank” S.A.