Transparența și achizițiile MEC vor fi monitorizate de AO „Părinți Solidari”

Chiar dacă deseori în instituțiile de învățământ se aude fraza „statul nimic nu dă” realitatea obiectivă este alta. Pentru asigurarea funcționării sistemului educațional din bugetul statului anual se alocă sume considerabile, pentru anul 2022 fiind planificate 14,79 miliarde lei. O parte din acești bani este destinată procurărilor de bunuri, lucrări și servicii pentru instituțiile din sistemul educațional, inclusiv Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit Raportului auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020, în procesul de utilizare a banilor publici de către Ministerul Educației și Cercetării și instituțiile subordonate au fost admise un șir de încălcări. Astfel, este importantă implicarea societății civile și a părinților în monitorizarea achizițiilor publice, în special a celor realizate de Ministerul Educației și Cercetării, instituție-cheie în promovarea bunelor practici și asigurarea transparenței și corectitudinii în domeniul utilizării banilor publici pentru întreg sistemul educațional.

În cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, în perioada  aprilie 2022  – ianuarie 2023, AO „Părinți Solidari” și-a propus să fie cu ochii pe achizițiile publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării și alte nouă instituții din subordinea Ministerului, inclusiv:

  • Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare;
  • Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
  • Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație;
  • Agenția de Stat pentru Protecția Moralității;
  • Institutul de Știinte ale Educației.

Totodată, va fi realizată și analiza paginii web a Ministerului Educației și Cercetării – www.mec.gov.md din perspectiva asigurării transparenței activității și accesibilității informațiilor publicate, inclusiv a celor ce țin de procesul bugetar și achizițiile publice. Și nu în ultimul rând, sperăm mult să reușim să încurajăm părinții să se implice în monitorizarea achizițiilor publice din sistemul educațional și să elaboreze articole) la tema dată.

Despre rezultatele monitorizării și informațiile interesante identificate pe parcursul realizării activităților proiectului, vom informa părinții și opinia publică prin intermediul paginii de Facebook Parinți Solidari și a paginii web www.parinte.md.


Proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC” este realizat cu sprijinul financiar al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.