Site-ul Ministerului Educației și Cercetării, în vizor: Lacune și recomandări

Date incomplete, limbaj greu de înțeles sau, pe alocuri, lipsa informațiilor despre bugetele și achizițiile Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Sunt câteva dintre lacunele identificate în urma unei analize a paginii web a instituției de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”, în scopul de a evalua disponibilitatea și transparența informațiilor de interes public. În această analiză, efectuată în perioada aprilie – decembrie 2022, s-a pus accent pe accesibilitatea informației despre bugetul autorității publice, achizițiile publice planificate și realizate de către instituție. Totodată, „Părinți Solidari” a venit cu un șir de recomandări în acest sens[1].

Având în vedere că bugetele instituțiilor publice sunt formate din banii contribuabililor, modul de folosire al acestora îi privește pe toți cetățenii care plătesc taxe și contribuții la stat. Astfel, informarea publicului larg despre distribuirea resurselor financiare colective devine o necesitate si chiar o obligatie, conform prevederilor cadrului legal.

Totodată, în scopul prevenirii corupției răspândite în cadrul instituțiilor de stat, este necesară monitorizarea banului public și direcționarea corectă și echitabilă a acestuia.

Acest lucru este reglementat și printr-o serie de legi care obligă instituțiile să publice pe pagina web a acestora datele financiare de interes public precum:

 • bugetul instituției;
 • executarea bugetului;
 • planurile de achiziții pentru anul în curs etc.

Printre aceste acte normative se numără și „Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităților publice”. Scopul acestuia este sporirea nivelului de transparență a activității autorităților publice și a accesului la informația de interes public prin intermediul site-ului web, precum și stabilirea cerințelor minime obligatorii privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice. Prevederile Regulamentului sunt obligatorii spre executare pentru autoritățile publice centrale (ministere) și poartă caracter de recomandare pentru autoritățile publice locale. Cerințele detaliate privind conținutul informațiilor publicate de autorități sunt prevăzute în articolul 15 a documentului menționat.

Rezultatele analizei detaliate a site-ului MEC

În urma unei analize detaliate a site-ului MEC, A.O. „Părinți Solidari” a constatat că:

 • informațiile privind achizițiile publice erau incomplete și fragmentate. Deși MEC a publicat Planurile de achiziții pentru anii 2021 și 2022 și Raportul de monitorizare a achizițiilor publice pentru anul 2021, lipsea informația privind Raportul de monitorizare al achizițiilor pentru semestrul I al anului 2022, dar și dările de seamă privind achizițiile de valoare mică;
 • MEC, chiar dacă dispune de rubrica “Achiziții publice” a publicat informațiile privind achizițiile din banii publici într-un compartiment mai puțin relevant, mai exact în cel al Transparenței financiare;
 • informațiile publicate la rubrica “Achiziții publice” se refereau nu la achizițiile publice, ci la cele realizate de MEC în cadrul diferitor proiecte internaționale. Mai mult, aceste date erau publicate în limba engleză și reprezentau aspecte extrem de tehnice și greu de înțeles pentru un vizitator neexperimentat al paginii web;

În urma acestei analize s-a stabilit că MEC nu a publicat informațiile despre bugetul disponibil pentru perioada 2020 – 2022. Ultima informație publicată se referea la bugetul aprobat, precizat și executat de MEC pentru anul 2019. De asemenea, pe pagina MEC lipseau și informațiile privind bugetele și achizițiile publice realizate de instituțiile subordonate Ministerului.

În contextul acestor realități, în anul 2022, A.O.„Părinți Solidari” a expediat multiple solicitări către MEC cu scopul de a îmbunătăți structura și vizibilitatea paginilor web ale MEC și a instituțiilor subordonate, dar și pentru a facilita accesul publicului larg la datele privind bugetele și achizițiile publice a acestora. În solicitări se cerea publicarea unor informații precum:

 • bugetul MEC aprobat și executat pentru anii 2020,  2021, 2022;
 • rapoartele financiare ale MEC pentru anii 2020, 2021, 2022;
 • raportul privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru semestrul I anul 2022;
 • dările de seamă privind achizițiile publice de valoare mică;
 • rapoartele privind achizițiile publice efectuate în anii 2020, 2021, 2022 de către instituțiile din subordinea MEC;
 • planurile de achiziții pentru 2020, 2021, 2022 a instituțiilor din subordinea MEC;

Mai bine de trei luni, aceste solicitări au rămas fără răspuns din partea MEC. Abia în urma unei adresări (din 04 noiembrie 2022) către prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, prin care A.O. „Părinți Solidari” a sesizat șefa Guvernului despre lipsa de răspuns la solicitările adresate MEC, s-au înregistrat câteva îmbunătățiri.

Astfel, informațiile privind achizițiile publice planificate de MEC pot fi deja identificate în compartimentul destinat achizițiilor publice. Mai mult, pe pagina web a fost adăugată informația despre contractele de achiziții publice care au fost atribuite de către MEC în anul 2021, cât și informația privind bugetele executate în anii 2020 – 2021.

„Deși MEC mai are mult de lucru pentru a-și aduce în ordine pagina web și a o face mai accesibilă pentru utilizatori, lucrurile au fost totuși schimbate, iar acest fapt ne face să devenim mai încrezători și să monitorizăm în continuare disponibilitatea și accesibilitatea informațiilor publicate, inclusiv la compartimentele privind achizițiile publice. Vă îndemnăm să ne urmați exemplul, pentru că banii publici sunt și banii fiecărui cetățean pentru care el poate cere socoteală autorității publice, declară Ala Revenco, directoarea executivă A.O. „Părinți Solidari”.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, desfășurat de AO “Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.


[1] Analiza site-ului web al MEC a fost realizată în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC” este desfășurat de AO „Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Inițiativa este implementată de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) și urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova. Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nici o formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.