Participă la concursul pentru părinți și elevi – Ambasadorii Transparenței

AO „Părinți Solidari” lansează concursul Ambasadorii Transparenței, destinat părinților și elevilor din Republica Moldova. Scopul concursului este de a crește nivelului de interes și motivare a părinților și elevilor în a identifica și disemina informații despre resursele financiare bugetare alocate grădinițelor și școlilor din Republica Moldova, precum și de a contribui la un nivel mai ridicat de transparență și responsabilitate financiară a instituțiilor din domeniul educațional. 

Concurs Ambasadorii Transparenței

Cine poate participa:

 • părinți, care au copii ce frecventează  instituțiile de învățământ din Republica Moldova;
 • elevi și studenți, care au împlinit vârsta de 16 ani;

Calendarul concursului:

16 noiembrie – 28 decembrie 2022 –  Perioada desfășurării concursului;

28 decembrie  – 30 decembrie 2022 – Evaluarea rezultatelor concursului și desemnarea câștigătorilor.

Fondul de premii:

Vor fi acordate 5 premii nemonetare, după cum urmează:

I loc – 1 premiu (în valoare de circa 2500 lei*)

II loc – 2 premii (în valoare de 1500 lei* fiecare)

III loc – 2 premii (în valoare de  circa 1000 lei* fiecare)

* în calitate de premii vor fi oferite genți/rucsacuri + certificate în valoare de 500, 1000 sau 2000 lei pentru procurări de birotică/cărți.

3 pași pentru a participa la concurs:

Pasul 1: Realizați activități ce țin de analiza și/sau monitorizarea bugetelor și achizițiilor instituțiilor de învățământ. 

Printre activitățile recomandate, se regăsesc:

 • Analiza paginilor web a instituțiilor de învățământ din următoarele aspecte:
  • existența paginii web și data publicării celei mai recente informații când a fost actualizată informația pe pagină;
  • prezența pe pagina web a informațiilor despre transparența bugetară și perioada publicării acestora;
  • identificarea și enumerarea lacunelor (informațiilor lipsă) depistate la capitolul transparență;

Sugestie: pentru instituțiile din mun.Chișinău lista privind informațiile obligatorii spre publicare poate fi consultată pe pagina web chisinauedu.md sau accesând link: https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2022/02/Ordin-nr.-120-din-12.01.2022-Cu-privire-la-asigurarea-transparentei-in-procesul-decizional-al-activitatii-institutiilor-de-invatamant-general.pdf 

 • Verificarea panoului informativ și a informației publicate pe el, cu realizarea pozelor;
 • Obținerea informațiilor (prin expedierea solicitărilor de informație și recepționarea răspunsurilor) de la autoritățile competente privind diverse aspecte, ce țin de utilizarea resurselor bugetare; 
 • Depunerea solicitărilor de asigurare a transparenței bugetare a instituțiilor de învățământ, în cazul când informația lipsește sau este incompletă;
 • Analiza/monitorizarea achizițiilor publice realizate de o instituție  sau direcție de învățământ; 
 • Identificarea și analiza listei bunurilor procurate/distribuite unei instituții de învățământ;
 • Elaborarea infograficelor privind bugetul instituțiilor de învățământ, achizițiile și/sau bunurile procurate din resurse bugetare; 

Pasul 2: Publicați pe pagina dvs personală și/sau distribuiți în grupuri de pe rețelele sociale informațiile colectate (poze, texte de analiză, linkuri, infografice, etc.), cu un comentariu sau explicații de rigoare și hashtag-ul #Ambasadorii_Transparenței. AO „Părinți Solidari” va distribui publicațiile dvs prin intermediul paginii FB a organizației.

Pasul 3: Pînă la data limită 28 decembrie 2022 ne expediați link-urile la publicațiile dvs la adresa de email parintisolidari@gmail.com cu titlul Concurs Ambasadorii Transparenței. 

Criterii de jurizare:

Pentru fiecare activitate din lista celor recomandate va fi acordat punctaj conform complexității și relevanței sarcinii, iar câștigătorii vor fi selectați reieșind din punctajul maxim total acumulat.

Informații adiționale:

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr. tel:079660035 sau 069907372.

Vă urăm mult succes!

ℹ️ Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Educație transparentă și eficientă” implementat de AO Părinți Solidari, finanțat în totalitate de către IM Swedish Development Partner și Agenția Suedeză de Cooperare Internațională (Sida).