Lipsă de concurență la achizițiile de produse lactate pentru grădinițele din mun.Chișinău

În anul 2022 valoarea estimată  a achizițiilor de produse lactate pentru circa 130 grădinițe din cele 5 sectoare din mun.Chișinău  a constituit peste 68 milioane lei. Astfel de proceduri de achiziție sunt inițiate semestrial de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun.Chișinău și ca urmare a analizei efectuate, constatăm existența mai multor stegulețe roșii, care reprezintă indicatori ai unor posibile practici anticoncurențiale, precum ai posibilității împărțirii pieții.

Astfel, chiar dacă la procurarea produselor alimentare se aplică proceduri de tipul Licitație deschisă, care presupune un înalt grad de transparență și posibilități de participare pentru toți agenții economici care corespund criteriilor de eligibilitate, acest lucru nu pare să stimuleze concurența efectivă.

În cadrul ultimelor proceduri de achiziție a produselor alimentare, produsele lactate sunt incluse în 5  loturi separate, câte unul pentru cele cinci sectoare ale mun.Chișinău, fiecare lot conținând câte 7 tipuri de produse lactate:

 • lapte 2.5%, pasteurizat;
 • brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime;
 • smîntînă proaspătă 15% grăsime;
 • chefir, 2,5% grăsime;
 • Iaurt natural 2,5-2,6% grăsime;
 • unt de vaci țărănesc,82,5% grăsime;
 • brînză cu cheag semitare, grăsimea 45%.
 • La procedura  de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1653575519745, lansată la 26 mai 2022, pentru cele 5 loturi de produse lactate au participa 4 agenți economici – SRL „Lapmol”, SRL „Credoprim”, SRL „Serviabil” și „Fabrica de unt din Florești”, care au depus per total 9 oferte. Ca rezultat doar pentru sectorul Buiucani s-a depus o singură ofertă, iar pentru loturile ce țin de achiziția de produse lactate pentru grădinițele din celelalte 4 sectoare,  au fost depuse câte 2 oferte.
  Tabel 1. Informații privind achizițiile de lactate pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada iulie – decembrie 2022

  În cadrul procedurii de achiziții nr.  ocds-b3wdp1-MD-1667908996861, lansată la 8 noiembrie 2022, dosarele pentru participarea la licitație au fost depuse de doar 3 ofertanți: SRL „Lapmol”, SRL „Serviabil” și „Fabrica de unt din Florești”, iar numărul total de oferte depuse s-a redus la 6. Astfel doar pentru unul din loturi – „Produse lactate DETS Râșcani, IET 199” au fost depuse 2 oferte, pentru celelalte 4 loturi fiind depuse câte o singură ofertă.

  Tabel 2. Informații privind achizițiile de lactate pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada ianuarie-iunie 2023

  Pentru a forma o viziune mai completă asupra concurenței în cadrul achizițiilor de produse lactate pentru grădinițele  din Chișinău, vom analiza ultimele 3 licitații deschise pentru produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău (perioada noiembrie 2021 – decembrie 2022).

  Tabel 3. Lista agenților economici participanți în cadrul achizițiilor publice de lactate pentru IET din mun.Chișinău

  De menționat că în cadrul a tuturor celor 15 loturi examinate, drept ofertă cîștigătoare a fost desemnată oferta cu cel mai mic preț. Totodată, mai observăm că în cadrul procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636639187694, între ofertanții SRL Lapmol și SRL Credoprim ar putea exista o înțelegere pentru loturile de lactate destinate DETS Centru și DETS Buiucani, deoarece, în fiecare din aceste loturi au oferit diverse prețuri.

  Ca exemplu, SRL Lapmol a  inclus în oferta pentru DETS Centru lapte la prețul de 12,52/litrul lei, iar pentru DETS Buiucani – 14,99 lei/litrul. Brînza cu cheag semitare, grăsimea 45 %, a fost ofertată cu 158 lei/kg pentru DETS Buiucani și cu 13 lei mai puțin (145 lei/kg) pentru DETS Centru. Situații similare se atestă și pentru alte tipuri de produse, cum ar fi chefirul, iaurtul, untul.

  În rezultatul analizei analizei informațiilor despre  agenții economici câștigători, observăm că pentru 4 direcții de educație (DETS Centru, DETS Râșcani, DETS Ciocana, DETS Botanica), se mențin aceiași agenți economici câștigători, conform tabelului de mai jos:

  Tabel 4. Lista agenților economici câștigători pentru achizițiile publice de lactate pentru IET din mun.Chișinău

  Deci, constatăm că în cazul a patru direcții de educație din mun.Chișinău există practica când unele și aceleași companii câștigă sistematic achizițiile de produse lactate pentru una și aceiași direcție de educație sectorială. În acest sens, am constatat  și un episod în care agenții economici SRL Lapmol și SRL Credoprim au organizat o licitare complementară, prin „ajustarea” prețurilor la produsele lactate, pentru ca oferta depusă să fie mai mare decât cea a celui desemnat să câștige.  Aceste circumstanțe reprezintă indicatori de risc (stegulețe roșii), care indică o posibilă divizare a pieței de produse lactate pentru IET din mun.Chișinău.

  Acest articol este produs în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

  Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.