Milioane de lei alocate pentru reparația grădinițelor din mun.Chișinău

În anul 2018, pentru reparația grădinițelor din mun.Chișinău au fost alocate peste 46 milioane lei, suma dată depășind de 3 ori !!! alocațiile financiare pentru reparația IET în anii precedenți. Doar în perioada 25 – 28 iunie 2018, DETS Botanica organizează 10 proceduri de achiziții publice, prin care urmează a fi contractate lucrări de reparații în institițiile preșcolare în sumă de peste 4 milioane lei (preț fără TVA).

Astfel, la grădinița nr.96 urmează să fie efectuate lucrări de reparație în sumă de peste 563 012 lei (fără TVA), la grădinița nr.165 suma alocată pentru lucrări de acest tip consituie 569 138 lei (fără TVA), iar la grădinițele 104 și 181 urmează a fi efectuate reparații în valoare de 575 966 lei și 546 431 lei corespunzător.

Pentru alte patru grădinițe sumele destinate contractăriil lucrărilor de reparații sunt mai modeste și variază între 168 327 lei (grădinița 77) până la 237 934 lei (grădinița 106).

Totodată, în săptămîna ce urmează vor avea loc și procedurile de achiziții publice pentru contractarea lucrărilor specifice în instituțiile de educație timpurie, după cum urmează:

  •  Lucrări de reparație a sistemei de ventilare în cadrul LT „M. Grecu” și IET nr. 9, 40, 44, 77, 91, 103 și 106 subordonate DETS Botanica în sumă de 375 000 lei (fără TVA);
  • lucrări de reparație în cadrul IET nr. 123, IET 151, IET 153, Bazin subordonate DETS Botanica în sumă de 916 680 lei (fără TVA).

În acest context, rugăm părinții copiii cărora frecventează grădinițele din mun.Chișinău să nu participe la colectările de taxe ilegale, dar să se informeze cu privire la resursele financiare alocate de Primăria mun.Chișinău pentru reparația instituțiilor școlare și preșcolare și să se implice în monitorizarea eficienței utilizării acestor sume bănești considerabile.

Informații suplimentare despre alocațiile bugetare direcționate către instituțiile de învățământ din mun.Chișinău, cât și modalitățile de implicare a părinților în monitorizarea acestora, pot fi obținute la AO Părinți Solidari https://www.facebook.com/parintisolidari/.