Sistemul Informațional de Management în Educație nu conține date veridice și este greu de utilizat

Statul investește anual în digitalizarea sistemului educațional. În timp ce unele astfel de proiecte sunt funcționale și utilizabile, altele sunt mai puțin eficiente. Acest lucru este valabil și despre Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME), în care au fost investiți peste opt milioane de lei.

Sistemul Informațional de Management în Educație este o platformă lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în anul 2017, concepută pentru a ajuta instituțiile de învățământ să gestioneze eficient datele aferente proceselor educaționale. Scopul platformei, creată cu sprijinul rambursabil al Băncii Mondiale, este de a optimiza resursele și de a îmbunătăți performanța școlilor, liceelor, colegiilor, prin automatizarea unor procese de rutină și crearea unor instrumente puternice de analiză a datelor. SIME se prezintă a fi o soluție integrată care oferă o gamă largă de caracteristici, inclusiv funcții de planificare și programare, monitorizare și evaluare a performanțelor, gestionare a resurselor, raportare și analiză.

Elaborarea SIME a fost oficial inițiată la finele anului 2015, iar acordul de grant a fost ratificat în luna martie 2016. A fost oferit un grant în valoare de 365 mii dolari (7 237 950 lei la cursul din perioada respectivă) pentru consolidarea calității și utilizării statisticii în domeniul educației (SIME), iar termenul de realizare a Acordului de Grant este 31 ianuarie 2017. Informații despre valorificarea banilor și implementarea proiectului pot fi găsite în Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație” (Anexă la Hotărârea Curții de Conturi nr. 58 din 15 noiembrie 2017). Auditul menționează că:

  • achizițiile realizate în cadrul Proiectului sunt reglementate de Ghidurile Băncii Mondiale privind procurările, precum și privind selectarea și angajarea consultanților,
  • mijloacele financiare din Grant au fost valorificate integral (100%),
  • în cadrul vizitelor de lucru ale reprezentanților BM din 16-17 octombrie 2017 s-a discutat despre performanțele SIME și despre necesitatea elaborării Modulelor pentru Educația Timpurie (grădinițe) și pentru Învățământul Profesional Tehnic cu finanțare suplimentară.

La finele anului 2018, Curtea de Conturi a RM adoptă o altă Hotărâre cu referire la SIME: cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?”

În iulie 2021, Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a lansat achiziționarea Servicii de mentenanță a SIA ”Sistemul de management în educație”(SIME) (modulul Educație timpurie și modulul Învățământ general), cu valoarea estimată de 377 500 lei fără TVA. Au fost depuse trei oferte. Cele mai mici două oferte au fost refuzate pe motiv că „Oferta nu corespunde documentației de atribuire”, câștigătoare fiind desemnată compania „Cristalion-Plus” S.A. În luna august a fost semnat contractul în sumă de 453 mii lei cu TVA, iar două luni mai târziu a fost semnat Acord adițional de Majorare în sumă de 67 950 lei cu TVA (exact 15% din valoarea contractului).

La finele lunii februarie 2022, Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a lansat o altă procedură de achiziție a Serviciilor de mentenanță a SIA „Sistemul de management în educație” (SIME) (modulul Educație timpurie, modulul Învățământul general și Învățământul profesional tehnic) cu valoarea estimată de 517 500 lei fără TVA. Au fost depuse două oferte. Oferta cea mai mică a fost refuzată pe motiv că „Oferta nu corespunde documentației de atribuire”, câștigătoare fiind desemnată compania „Cristalion-Plus” S.A. care a depus oferta exact de suma valorii estimate – 517 500 lei fără TVA. În luna martie a fost semnat contractul în sumă de 621 mii lei cu TVA, iar trei luni mai târziu a fost semnat Acord adițional de Majorare în sumă de 93 150 lei cu TVA (exact 15% din valoarea contractului).

În data de 13 martie 2023, Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a lansat o procedură nouă de achiziționare de Servicii de mentenanță a SIA „Sistemul de management în educație” (SIME) (modulul Educație timpurie, modulul Învățământul general și Învățământul profesional tehnic), cu valoarea estimată deja de 1 333 333 lei fără TVA (1,6 milioane lei cu TVA). Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit data de 12 aprilie 2023.

În ultimii trei ani, costul serviciilor de mentenanță a SIME au crescut de peste 3,5 ori (de la 377 500 lei în anul 2021 la 1 333 333 lei în 2023). Ambele contracte din anii 2021 și 2022 au fost „câștigate” de aceiași companie – „Cristalion-Plus” S.A.. Ambele contracte au fost ulterior majorate cu exact 15% din valoarea contractului inițial. Să fie simple coincidențe ?

Compania „Cristalion-Plus” S.A. este administrată de către Ciobu Victor. A raportat în anul 2017 venituri maxime în sumă de 5 891 mii lei (an în care a fost implementat proiectul SIME). În același timp, compania dată raportează un număr foarte mic de angajați: 1 persoană în anii 2015, 2016 și 2018, și 3 persoane în anii 2020 și 2021.

În cadrul auditului rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, încheiate la 31 decembrie 2021, secretara de stat din cadrul MEC, Adriana Cazacu, s-a pronunțat în privința SIME, recunoscând că platforma se confruntă cu diverse probleme: Avem o problemă cu administratorii SIME și cu datele din SIME. Din păcate, ele încă nu reflectă veridic realitatea”.

Membrul al Curții de Conturi, Andrei Munteanu, a declarat că: este vital pentru orice instituție publică să opereze cu cifre veridice. . . Dacă acest sistem nu vă oferă credibilitate totală, vedem că unii sunt mai responsabili, alți operatori nu introduc datele în sistem, aveți obligația să vă asigurați că acele cifre sunt sau nu concrete. În acest sens, este foarte simplu să întocmiți un demers către toate consiliile raionale și să solicitați informație la zi”.


Acest articol este un produs al proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, desfășurat de AO „Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor articolului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.