Liceul, în care pentru acvariumuri se cheltuie mai mult decât pentru materiale didactice

Liceul Teoretic „Hyperion” din orășelul Durlești este una dintre cele mai mari instituții de învățământ general din suburbia Chișinăului. Analizînd activitatea financiară a liceului respectiv, putem face cîteva constatări:

Deși sait-ul instituției dispune de o interfață prietenoasă, totuși anumite informații sunt greu de găsit sau în general lipsesc. De exemplu, informații cu privire la numărul de elevi nu sunt plasate nici pe pagina web a instituției, nici pe platforma escoala.chisinau.md. Aici sunt publicate doar informații despre numărul de cadre didactice – 66, și doar în documentul de buget al mun.Chișinău pentru anul 2023 găsim că în liceul dat ar învăță 1592 elevi.

 Ca urmare a analizei datelor bugetului instituției, Liceul „Hyperion” din Durlești a cheltuit în anul 2020  suma de 18 039 122,01 lei, în anul 202120 283 028,76 lei, iar pentru anul 2022 au fost bugetați 23 253 100 lei.

Un interes sporit, prezintă planul de achiziții a instituției pentru anul 2020, în care, la rubrica materialele de birou și uz gospodăresc au fost planificate peste 104 mii lei, dar analizând informația despre bugetul executat pentru anul 2020, constatăm că cheltuielile reale pentru această categorie au fost duble – peste 208 mii lei. Acest fapt urma să fie reflectată într-un nou plan modificat de achiziții pentru anul 2020, care la fel urma să fie plasat pe pagina web a instituției. În planul de achiziții a instituției pentru anul 2020 au mai fost planificate cheltuieli în valoare de 130 mii lei pentru costume naționale și literatură pentru biblioteca școlară, lucruri importante, desigur, dar cu semne de întrebare în comparație cu cele doar 10 000 lei preconizați pentru procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri.  

Dacă urmărim același segment de cheltuieli „Procurarea materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou” și pentru anul 2021, observăm că, au fost planificate și cheltuite 150 mii lei. În același timp, la capitolul donații pentru anul 2021, la ”intrări gratuite ale materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou” este indicată suma 96278,12 lei.

Suma de peste 96 mii lei constituie jumătate din bugetul preconizat pentru materialele de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou cheltuit pentru anul 2021 de către Liceul „Hyperion”, deci se creează riscuri ca cheltuielile din bugetul preconizat să se suprapună cu cele din donații.

Prezintă interes și alte procurări ale liceului Hyperion în anul 2021, pe care le putem identifica în Darea de seamă privind achizițiile publice de valoare mică și Informației cu privire la achizițiile efectuate de către IPLT „Hyperion”, inclusiv:

  • 2 acvariumuri achiziționate la prețul de 84280 lei;
  • stea element decorativ – 4381 lei;

pentru comparație, la capitolul materiale pentru scopuri didactice s-au cheltuit doar 30000 lei, la fel ca și pentru procurarea literaturii artistice. Totodată, conform listei donațiilor publicată mai sus, e vizibil că școala nu își asigură necesitățile igienice/sanitare elementare, precum ar fi sacii pentru gunoi și șervețele de hârtie, aceste bunuri fiind procurate din banii asociației de părinți și donate ulterior instituției.

Pentru anul 2022, suma de achiziții planificată și cheltuită pentru materialele de birou și uz gospodăresc este de 200 mii lei, sau cu peste 33 la sută mai mult decât suma planificată în anul 2021. Dat fiind faptul că, pentru perioada analizată, toate aceste procurări sunt sub pragul achizițiilor de valoare mică (200 mii lei fără TVA pentru bunuri și servicii), nu avem posibilitatea să cunoaștem mai multe informații despre ce produse anume și în ce cantitate a procurat instituția monitorizată.

Prin urmare, deși, pagina web a instituției este completat cu informația financiară corespunzătoare despre bugetul liceului, planurile de achiziții, darea de seamă privind achizițiile etc. totuși, la o analiză mai atentă a acesteia putem constata anumite neconcordanțe care ridică semne de întrebare privind transparența și eficiența cheltuielilor efectuate. Acestea au apărut din rea-voință sau sunt consecința unei gestionări ineficiente a resurselor financiare disponibile?

Cu considerația celor expuse mai sus, constatăm că printre riscurile și întrebările  aferente procesului de achiziții publice realizate de Liceul „Hyperion” din Durlești sunt:

  • Riscuri de manipulare a necesităților reale, prin includerea în Planul de achiziții a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor care nu corespund necesităților reale ale instituției;
  • transparența redusă a cheltuielilor din categoria „materialele de birou și uz gospodăresc”, dar și a altor bunuri și servicii procurate prin achiziții de valoare mică.

Autoare Lucia Ciobanu


Acest articol este produs în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.