Veste bună pentru părinți și elevi: A fost elaborat Ghidul privind finanțarea educației

Asociația Obștească „Părinți Solidari” prezintă Ghidul privind finanțarea educației dedicat părinților și elevilor din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”.

Publicația are scopul de a informa și familiariza părinții și elevii, într-un limbaj simplu și accesibil, gestionarea bugetelor instituțiilor de învățământ.

Bugetele instituțiilor de învățământ public și procedurile de achiziții publice efectuate de aceste instituții sunt domenii complexe, dar și de interes public. Și pentru a susține eforturile părinților privind informarea în domeniile respective, am conceput acest Ghid ca un instrument pentru suportul părinților interesați de bugetele instituțiilor de învățământ, transparența și gestionarea eficientă a acestora. Când vine vorba despre lipsa banilor pentru diverse necesități în școli, grădinițe etc. e bine să știm că de cele mai multe ori bani sunt suficienți, dar aceștia nu întotdeauna sunt gestionați corect,” este de părere Vera Acostandei, coordonatoare de proiect în cadrul Asociației „Părinți Solidari”.

Ghidul este structurat în cinci părți care explică succint mai multe aspecte. Astfel, prima parte este una introductivă și vine cu informații statistice privind suma medie anuală alocată pentru elevi și preșcolari. Tot aici este explicată cotizația pentru fondurile școlare și de ce părinții nu ar trebui să colecteze suplimentar resurse financiare pentru fondurile școlii sau claselor.

În cea de-a doua parte a publicației sunt prezentate principiile de finanțare a sectorului educațional și anume: de unde vin veniturile pentru finanțarea grădinițelor și școlilor din Republica Moldova, ce necesități sunt acoperite din banii  bugetului public național și bugetului local, ce este finanțarea suplimentară și de unde vine ea.

Cea de-a treia parte a Ghidului arată la ce sunt folosiți și cum sunt repartizați banii ajunși în bugetul unei instituții de învățământ, ce bunuri, lucrări și/sau servicii pot fi procurate prin proceduri de achiziții publice și care sunt cele mai utilizate tipuri de proceduri de achiziție publică. Totodată, se explică și cum are loc finanțarea necesităților sistemului educațional la nivel republican și ce fel de necesități sunt eligibile pentru o astfel de finanțare.

Spre final, ghidul prezintă sfaturi pentru părinți și elevi pentru a contribui la o mai bună transparență financiară a instituțiilor de învățământ. Astfel, în cazul lipsei informației bugetare de interes public pe site-ul unei instituții de învățământ, cei interesați pot oricând să solicite informații de la instituțiile de învățământ, acesta fiind un drept al lor prevăzut în baza Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație.

Ghidul a fost realizat cu efortul întregii echipe a A.O. „Părinți Solidari”, urmărind sporirea cunoștințelor cetățenilor/părinților privind gestionarea și transparența resurselor financiare din domeniul educației.

Este binevenit acest ghid pentru o informare precisă, explicită și reală. Un ghid sugestiv și simplu aplicabil pentru elevi, părinți și alți actanți a sistemului educațional din Moldova”, susține Maia Cuțitari, părinte a trei copii.

Este un ghid informațional care lărgește și dă claritate utilizatorilor privind drepturile copiilor, precum și a părinților. Oferă metode despre cum poți fi informat și cum poți monitoriza și contribui la îmbunătățirea sistemului educațional din RM,” susține și Eugenia Bordeianu, mamă a doi copii.


Acest articol este produs în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.