Raport privind monitorizarea achizițiilor realizate de Ministerul Educației și Cercetării

Sistemul educațional al Republicii Moldova este unul cu cheltuieli  bugetare considerabile (14,79 miliarde lei planificate pentru anul 2022) și un număr de peste 500 mii beneficiari. Aceste resurse financiare sunt distribuite către instituțiile din domeniul educațional, care le utilizează inclusiv pentru a achiziționa bunuri, lucrări și servicii.

În sistemul educațional, potrivit prevederilor cadrului normativ, Ministerul Educației și Cercetării este organul central de specialitate, care asigura elaborarea, realizarea și monitorizarea politicilor guvernamentale, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.

Conform raportului de audit realizat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, La 31.12.2020, în subordinea MECC erau 88 de instituții publice finanțate din buget, care în  anul 2020 au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 2,46 mlrd.lei (din planul precizat de 2,59 mlrd.lei), iar cheltuieli efective în sumă de 2,61 mlrd.lei. De asemenea, în subordinea MECC erau cel puțin 113 entități la autogestiune, care primesc mijloace bugetare prin subsidii sau prin comanda de stat. O altă informație actualizată privind intituțiile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării nu este disponibilă.

Respectiv, reieșind din numărul mare de instituții aflate în subordinea Ministerului menționat și rolul acestuia în implementarea și monitorizarea politicilor, inclusiv a celor ce țin de utilizarea transparentă și eficientă a resurselor financiare, activitățile de monitorizare a achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării și a unor instituții subordonate, reprezintă un element important în promovarea bunelor practici și asigurarea transparenței și corectitudinii în domeniul achizițiilor pentru întreg sistemul educațional.

Pentru a identifica carențelor procesului de asigurarea a transparenței financiare, cât și a riscurilor în realizarea achizițiilor publice, AO „Părinți Solidari”, în perioada mai 2022 – februarie 2023, a efectuat activități de monitorizare a Ministerului Educației și Cercetării și a altor 9 instituții, subordonate ministerului menționat.

Rezultatele monitorizării sunt incluse într-un Raport, pe care îl puteți descărca aici:


Acest raport este un produs al proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, desfășurat de AO „Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile exprimate și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor articolului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.