(VIDEO) Deschidere oferte COP – Lucrări de reparaţie a lichidărilor de avariere la retelele ingineresti în instituţiile de învăţămînt subordonate DETS sectorul Ciocana

În data de 4 ianuarie 2018, ora 10:00, în incinta primăriei municipiului Chișinău, a avut loc deschiderea ofertelor Achiziției Publice prin Cererea ofertelor de prețuri nr. 17/04865 – Lucrări de reparaţie a lichidărilor de avariere la retelele ingineresti în instituţiile de învăţămînt subordonate DETS sectorul Ciocana. Achiziția publică data este realizată prin intermediul sistemului de achiziții electronice Etender.

Vezi INVITAȚIA de participare.

Membri ai grupului de lucru Achiziții Publice (ordin nr. 02-ab din 02.01.2017) au fost: Ala Bodrug (președinte), Valentina Cocol (membru), Perjovscaia Svetlana (membru), Savluc Natalia (membru), Vladimir Tocan (membru), Marian Elena (secretar), Braga Irina (membru). Prin același ordin, în grupul de lucru au mai fost incluși membri ai societății civile: Revenco Ala și Ciorbă Valeriu.

Dosare de participare au fost depuse trei:

  1. „ANREAL CONS” S.R.L. cu oferta de 31 434 lei, inclusiv TVA.
  2. TERMOGAZ ENGINEERING S.R.L. cu oferta de 37 740 lei, inclusiv TVA.
  3. „FRABO GRUP” S.R.L. cu oferta de 34 451 lei, inclusiv TVA.

La ședința dată a fost prezent reprezentantul „ANREAL CONS” S.R.L..

Vezi Proces Verbal privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul COP nr. 17/04865 – Lucrări de reparaţie a lichidărilor de avariere la retelele ingineresti în instituţiile de învăţămînt subordonate DETS sectorul Ciocana.

Video integral al procedurii de deschidere a ofertelor: