Monitorizarea achizițiilor realizate de către IPLT „Mihail Berezovschi” în anul 2021

 LT „Mihail Berezovschi” este instituția de învățământ din mun.Chișinău cu cele mai mari alocări bugetare. Pentru anul 2021 bugetul planificat al instituției a constituit 36,39 milioane lei, dintre care, pentru achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor au fost repartizate 11,46 milioane lei.
              Conform planului de achiziții pentru anul 2021, cele 11,46 milioane lei urmau să fie valorificate prin intermediul a 29 proceduri de achiziții publice, inclusiv:

 • 4 acorduri adiționale (pentru energie electrică, termică, apă și canalizare, servicii comunale) în sumă de 1888000 lei;
 • 8 proceduri transparente de tip cerere ofertă preț (COP) și licitație publică (LP) în sumă de 8975000 lei;
 • 13 proceduri netransparente de tip achiziții de valoare mică (AVM sau AMV) în sumă de 602700 lei.

În realitate, prin achiziții publice transparente, pe parcursul anului 2021, LT „Mihail Berezovschi” a procurat servicii și lucrări în valoare totală de 6118671,16 lei și a încheiat 4 contracte cu următorii operatori economici:

 • Savuros Prim SRL pentru servicii de alimentație (contract în valoare de 2655364,95 lei, cu acord de micșorare de 1000000 lei);
 • Const Art Engineering SRL pentru lucrări de reparație (contract în valoare de 1640069,02 lei);
 • Foreco Group SRL pentru lucrări de reparație (2 contracte în valoare totală de 1823237,19 lei).
Acord aditional de micsorare/reziliere22.11.2021Modificare DS LP MTenderSavuros Prim SRLServicii de alimentație a elevilor IP LT PA ”Mihail Berezovschi” pentru anul 2021-1.000.000,00
Contract de achiziţie04.08.2021COP MTenderCons Art Engineering SRLLucrări de reparație la blocul A la IPLTPA ”Mihail Berezovschi”1.640.069,02
Contract de achiziţie04.06.2021COP MTenderForeco Group SRL”Lucrări de reparație a wc în blocul B a IP LT PA ”Mihail Berezovschi”905.521,18
Contract de achiziţie03.06.2021COP MTenderForeco Group SRL”Lucrări de reparație exterioare (aplicarea pavajului/amenajarea teritoriului) la IPLTPA ”Mihail Berezovschi”917.716,01
Contract de achiziţie06.01.2021LP MTenderSavuros Prim SRLServicii de alimentație a elevilor IP LT PA ”Mihail Berezovschi” pentru anul 20212.655.364,95

            La capitolul proceduri netransparente – achiziții de valoare mică, conform Dării de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică constatăm că în anul 2021 s-au realizat 32 proceduri în valoare totală de 3420252,19 lei, ceia ce depășește de aproape 6 ori valoarea planificată inițial a AVM în planul de achiziții pentru 2021.   

             Ca urmare a analizei suplimentare a cheltuielilor executate pentru luna iunie 2021, identificăm două contracte de valoare mică, unul din ele – pentru achiziționarea seturilor interactive, în valoare de 239.9 mii lei, semnat cu agentul economic „AV-Macrocom” SRL este exact sub pragul achizițiilor de valoare mică ceea ce ridică bănuieli privind posibilitatea divizării unor achiziții. Conform planului anual de achiziții, autoritatea contractantă a planificat 490 mii lei pentru achiziționarea notebook-urilor, tablelor interactive și a calculatoarelor prin licitație publică, cu toate acestea, observăm că seturile interactive au fost achiziționate prin contract direct cu furnizorul. 

            De asemenea, un contract în valoare de 215,8 mii lei, semnat cu „NM Construct” SC pentru achiziționarea mobilierului este foarte aproape de pragul pentru AVM, ceea ce poate indica divizarea unor achiziții transparente pentru a încheia contracte directe.

            Tendința divizării achizițiilor este confirmată și ca urmare a analizei(inclusiv Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică) care indică încă cel puțin 5 contracte de valoare mică, suma fiecăruia din ele fiind cu foarte puțin sub limită pragului financiar pentru achizițiile de valoare mică:

Achiziție de valoare mică18.06.2021 Lucrări de reparație la acoperișul blocului A la IPLTPA ”Mihail Berezovschi”299993,30
Achiziție de valoare mică20.08.2021 Lucrări de reparație la acoperișul blocului B la IPLTPA ”Mihail Berezovschi”298945,71
Achiziție de valoare mică18.11.2021Foreco Group SRL Servicii de reparație сurеntă а rеțеlеlоr de iluminat din cadrul IPLTPA ”Mihail Berezovschi”239893,20
Achiziție de valoare mică18.11.2021Galicus SRLServicii de reparație сurеntă а rеțеlеlоr de încălzire din blocul A din cadrul IPLTPA ”Mihail Berezovschi”239752,10
Achiziție de valoare mică18.11.2021Unicons SRLServicii de reparație сurеntă а pardoselii din hol și vestiarul băieți din blocul A din cadrul IPLTPA ”Mihail Berezovschi”239918,14

Divizarea achizițiilor este una din cele mai frecvente încălcări constatate în instituțiile din sistemul educațional al mun.Chișinău. Datorită unei astfel de abordări autoritățile exclud transparența procedurii de achiziție publică și au posibilitatea de atribuire  directă a contractului agent economic „preferat”. Mai corect spus, contractul se atribuie direct agentului economic, cu care își dorește colaborare factorul de decizie din autoritatea contractantă, evident la condiții convenabile pentru ambele părți.

Concomitent, pentru achizițiile de valoare mică, cu suma ce depășesc 80000 lei, s-a evitat realizarea acestora prin proceduri transparente în cadrul sistemul MTender, chiar dacă acest lucru este obligatoriu pentru toate subdiviziunile Primăriei mun.Chișinău, conform prevederilor Deciziei CMC nr.2/2 din 06/02/2020 cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice M-Tender.


Concluziile procesului de monitorizare:

 1. Pe pagina web a instituției lipsesc informațiile privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie, februarie, aprilie, iulie, septembrie, octombrie, și noiembrie 2021.
 2. Pe pagina web a instituției lipsesc rapoartele semestriale de monitorizare a contractelor de achiziții publice.
 3. Pe pagina web a instituției lipsește lista bunurilor procurate din bugetul instituției.
 4. Se atestă nerespectarea planului anual de achiziții.
 5. Se atestă divizarea achizițiilor publice în scopul evitării procedurilor de achiziții publice competitive și transparente. 
 6. Se atestă nerespectarea în totalitate a Deciziei CMC nr.2/2 din 06/02/2020 cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice M-Tender.