Companie implicată în cazuri de corupție și abonată la banii publici ai DETS Buiucani

Contractele de valoare mică reprezintă achizițiile publice a căror valoare nu depășesc limita de 200 mii lei pentru bunuri și servicii, și 250 mii lei pentru lucrări (valori fără TVA). Aceste contracte pot fi încheiate direct cu operatorii economici, iar semestrial se prezintă o dare de seamă. În unele cazuri, autoritățile contractante abuzează voalat, prin divizarea achizițiilor mari în mai multe contracte care nu depășesc limitele prevăzute de lege. Acest lucru se face prin diferite metode la limita legalității, cum ar fi divizarea achiziției mari prevăzută pentru un an financiar în mai multe achiziții de valoare mică petrecute de câteva ori pe parcursul anului. În cazul unor Direcții Educație, Tineret și Sport din Chișinău, o altă modalitate de evitare a procedurilor transparente este de a petrece achiziții de mică valoare de bunuri, lucrări sau servicii separat pentru fiecare instituție din subordine în loc să desfășoare proceduri mari transparente, în care achiziția pentru fiecare instituție din subordine să reprezinte un lot separat. Mai jos am documentat câteva astfel de cazuri.

La începutul anului 2020, în scopul asigurării utilizării eficiente a resurselor financiare, a transparenței și imparțialității procesului de achiziții publice, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat Decizia „Cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice-Mtender” (Nr. 2/2 din 06.02.2020). Acest document prevede că autoritățile contractante din cadrul Primăriei municipiului Chișinău și din subordinea Consiliului Municipal Chișinău … vor efectua toate achizițiile publice prin intermediul MTender, inclusiv până la 200 000 lei pentru bunuri și servicii și 250 000 lei pentru lucrări. Din păcate foarte puține autorități contractante menționate în decizia CMC execută decizie respectivă și petrec achizițiile de valoare mică în MTender.

Compania „Anreal Cons” SRL, este una dintre companiile „abonate” la banii publici ai DETS-urilor. Doar în anul 2022, de la DETS Centru a beneficiat de cinci contracte în sumă totală de 8 663 635,51 lei, pentru servicii de reparații, tâmplărie. Amintim că în anul 2021, DETS Centru a încheiat cel puțin patru Contracte de valoare mică cu „Anreal Cons” SRL pentru lucrări de reparații. În 2022, DETS Botanica a încheiat trei contracte NFP cu compania „Anreal Cons” SRL în sumă de 6 898 681,34 lei pentru lucrări de construcție și reparații. Detalii AICI.

Conform RAPORTului DETS Buiucani privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru anul 2022 compania „Anreal Cons” SRL a obținut 1 598 974,92 lei prin șase contracte de valoare mică de la Direcția Educație, Tineret și Sport Buiucani (DETS Buiucani) în anul 2022. Toate cele șase contracte au avut valoarea foarte apropiată de valoarea maximă permisă de legislație pentru acest tip de contracte.

Tabel: Contractele de valoare mică ale DETS Buiucani încheiate cu „Anreal Cons” SRL în anul 2022.

Nr. d/oNr. / Data contractObiectul achizițieiValoarea, lei
17308-22/S din 21.02.2022Servicii de înlăturare a avarierilor la rețelele inginerești (încălzire, apeduct, canalizare) în instituțiile de învățământ din subordinea DETS sect. Buiucani (Non-Stop 24 ore)239 998
19126-22/S din 25.06.2022Servicii de spălarea și aprobarea sistemului de încălzire în instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Buiucani pentru anul 2022239 179
23524-22/L din 15.09.2022Servicii de înlăturare a avarierilor la rețelele inginerești (încălzire, apeduct, canalizare) în instituțiile de învățământ din subordinea DETS sect. Buiucani239 000
23625-22/L din 05.09.2022Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr. 75287 145
24130-22/L din 23.09.2022Lucrări de schimbare a tâmplăriei la LT M. Marinciuc299 792
26453-22/L din 16.12.2022Lucrări de reparație a rampelor de acces la Liceul Municipal cu Profil Sportiv, LT A. Cantemir și LT D. Aligheri293 861

Mai mult, două dintre contractele de valoare mică au avut același obiect al achiziției: Servicii de înlăturare a avarierilor la rețelele inginerești (încălzire, apeduct, canalizare) în instituțiile de învățământ din subordinea DETS, sect. Buiucani. Acest serviciu presupune intervenția operatorului economic la înlăturarea avarierilor la rețelele inginerești în cazul apariției avarierilor, în limita mijloacelor și pe durata contractului. Ambele aceste contracte au fost semnate direct cu operatorul economic dubios „Anreal Cons”. Primul contract a fost semnat în data de 21 februarie, iar cel de-al doilea a fost semnat în data de 15 septembrie 2022. Doar la finele anului 2018 și începutul anului 2019, DETS Buiucani achiziționat servicii similare în mod transparent prin utilizarea sistemului MTender:

Lucrări de avariere a sistemelor de încălzire, apeduct, canalizare pentru anul 2019,

Lucrări de avariere la instalațiile electrice, pentru instituțiile de învățămînt din subordinea DETS sect. Buiucani pentru 2019.

Un alt contract, care merită să fie menționat, în sumă de 299 792 lei (cu doar 208 lei mai puțin decât pragul permis de 300 000 lei)  a fost semnat în data de 23 septembrie 2022 pentru Lucrări de schimbare a tâmplăriei la LT M. Marinciuc.

Exact pentru aceste lucrări, în data de 05 august 2022, prin procedură netransparentă de Negociere fără Publicare (NFP) a fost semnat un alt contract în sumă de 1 milion 470 mii lei. Menționăm faptul că asupra deciziei de a încheia contractul NFP s-a expus Agenția de Achiziții Publice, care a monitorizat procedura dată (Nr.27/259-687 din 15.08.2022) și a solicitat DETS Buiucani  revizuirea deciziei grupului de lucru privind atribuirea contractului prin procedura de NFP. Solicitarea AAP a fost neglijată, iar banii au ajuns la compania „Anreal Cons”.

Încălcările menționate arată și mai dubios, dacă le analizăm în contexul unui cumul de factori. Astfel, la data de 1 martie 2023, Centru Național Anticorupție a emis un comunicat precum că O șefă de direcție din cadrul Primăriei Chișinău și un om de afaceri, reținuți de CNA și PA pentru fapte de corupție. În informațiile publicate se descriu scheme de mituire a funcționarilor pentru a desemna compania în calitate de câștigător la licitațiile de achiziționare a lucrărilor de reparație organizate de Direcțiile Educație din Chișinău.

În cadrul investigațiilor, a fost documentată înțelegerea prealabilă dintre șefa interimară a DETS Buiucani și administratorul unei companii de construcție, în urma căreia ultimul a obținut contractul de prestării servicii pentru reparația rampelor de acces în 9 instituții de învățământ. Drept recompensă, la data de 2 noiembrie 2022, agentul economic i-ar fi transmis funcționarului DETS Buiucani suma de 174 000 de lei, iar pe 22.11.2022 o altă sumă de 52 000 de lei.

Conform Ziarul de Gardă, în investigația Centrului Național Anticorupție este vizată  Tatiana Oboroc, fosta șefă interimară a DETS Buiucani, care era și președinta grupului de lucru pentru achiziții a entității menționate.

Ce ține de agentul economic implicat în acest dosar de corupție, Revizia.md a scris că compania vizată e „Anreal Cons” SRL, această concluzie venind ca urmare a analizei informațiilor despre achizițiile lansate de DETS Buiucani în sistemul MTender.

Cu considerația celor enumerate mai sus, putem concluziona că în cadrul contractelor de achiziție publică semnate  de DETS Buiucani cu „Anreal Cons” SRL există riscuri majore de corupție, cât și a acceptării de către autoritatea contractantă a solicitării de majorare a valorii contractului fără motive întemeiate (situație demonstrată conform comunicatului Centrului Național Anticorupție).


Acest articol este produs în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.