Calitatea achizițiilor publice organizate și desfășurate în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău

Procesul de achiziție publică presupune utilizarea eficientă a banilor publici, transparența, concurența și combaterea practicilor anticoncurenționale, protecția mediului și promovarea dezvoltării. Astfel, calitatea actului de achiziție publică caracterizează calitatea actului de guvernare sau managementul unei autorități publice.

            Monitorizarea executării bugetului poate fi efectuată de fiecare cetățean, urmărind paginile de informare ale autorității locale și/sau solicitând informații cu privire la achizițiile  desfășurate și comparându-le cu Bugetul aprobat. Decizia prin care a fost aprobat bugetul și, inclusiv, o copie a bugetului aprobat cu tot cu anexe și notă informativă trebuie să fie publicate pe pagina web a autorității publice.

            Deoarece, Strategia de dezvoltare a educației „Educația-2030” (pag. 7) presupune corelarea ei cu cadrul bugetar pe termen mediu, estimarea nevoilor de finanțare pentru sectorul educațional, pe baza bugetului prevăzut și propunerea surselor alternative de finanțare a sistemului de învățământ, apare întrebarea: De ce oricât de mare nu ar fi bugetul pentru educație, oricum bani nu ajung? Această întrebare rezultă din sesizările și plângerile părinților cu referire la colectările ilicite de bani cu diferite scopuri (de la remunerări ale personalului până la achiziționări de diferite bunuri și achitări de servicii).

            În contextul celor expuse, vom analiza procesul de achiziție publică organizat și desfășurat în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău.

            În Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2022 a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a CMC (în care suma totală este 16,5 mln. lei), am depistat 14 achiziții, valoarea cărora este apropiată de pragul de 240 mii lei cu TVA pentru bunuri și servici și de pragul de 300 mii lei, cu TVA, pentru reparații.

Nr. rîndNumăr și data contractObiectul de achiziție (denumirea bunurilor / lucrărilor / serviciilor)Suma contractului, lei
1617 din 01.01.2022Servicii de locațiune pentru desfășurarea procesului de instruire și antrenament pentru Școala Sportivă nr. 3 și Școala Sportivă de Scrimă869 998,56
2122 din 10.02.2022Lucrări de reparaţie a cabinetelor din incinta DGETS299 846
2728 din 22.02.2022Servicii internet pentru anul 2022205 800
4042 din 05.04.2022Medalii și cupe pentru campionatele municipale214 676,40
4345 din 08.04.2022Achiziţionarea tehnicii de calcul pentru Centrul Municipal de Tineret228 325
5658 din 26.05.2022Servicii de spălare şi testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire, apeduct şi canalizare în instituţiile de învăţămînt subordonate DGETS din str.M.Dosoftei, 99222 420,14
8083 din 16.06.2022Servicii de asigurare tehnică a activităţii pentru desfășurarea Programului cultural-distractiv, dedicat absolvenţilor Gala Absolvenţilor 2022, Chişinău Parcul La Izvor 17-22 iunie233 006,40
9599 din 29.07.2022Serverii Web pentru necesităţile DGETS a mun. Chișinău233 000
107111 din 19.08.2022Servicii de asigurare tehnică a evenimentului pentru organizare a Forumului cadrelor didactice din mun. Chisinău cu genericul Dezvoltarea competenţelor secol. XXI, în incinta Palatului Republicii, din 25.08.2022234 888
114118 din14.09.2022Lucrări de reparaţie de categorie generală la Centrul Municipal de Tineret din Chişinău din str. Varlaam, 90291 926,24
137141 din 05.10.2022Servicii de asigurare tehnică a activităţii pentru desfășurarea Programului festiv dedicat zilei profesionale a lucrătorilor cu genericul Iubiţi Învăţători,            Chişinău, palatul Naţional Nicolae Sulac 8.10.2022229 920
156161 din 08.11.2022Dezinfectanţi pentru bazinele școlii sportive din subordinea DGETS pentru noiembrie-decembrie 2022238 840
166171 din 10.11.2022Echipament foto-video pentru Centru Municipal de Tineret din bulevardul Dacia 37/1218 646
180185 din 30.11.2022Tehnică de calcul şi tehnică de uz casnic pentru instituţiile subordonate DGETS232 455

            Dubioase sunt cel puțin trei achiziții, toate trei fiind foarte apropiate de suma de 200 mii lei. Mai mult ca atât, în cazul primelor două proceduri, este vizibilă divizarea achiziției prin încheierea de contracte de achiziții publice separate, în scopul aplicării unei proceduri de achiziție netransparentă cum sunt Achizițiile de Valoare Mică. În cazul nedivizării, urma a fi folosită procedura de achiziție prin Cererea Ofertelor de Preț, care este o procedură transparentă și se petrece prin utilizarea obligatorie a sitemului MTender.

Nr. rîndNumărul și data contractObiectul de achiziție (denumirea bunurilor / lucrărilor / serviciilor)Suma contr-actului, lei
5052 din 13.05.2022Servicii de organizare a tîrgului de ghidare în carieră Școala Orașului Verde din Parcul Alunelul199 417
5456 din 13.05.2022Servicii de comunicare și promovare a tîrgului de Ghidare în carieră Școala Orașului Verde din Parcul Alunelul199 770
97101 din 08.08.2022Servicii de reparație și intreținere a tehnicii de calcul DGETS pentru anul 2022199 999,92

            Interesante sunt achizițiile cu referire la organizarea Programului festiv dedicat tinerilor activi Chișinău Youth Fest, în total 11 achiziții în sumă de 593 466 lei, și achizițiile cu referire la organizarea Programului festiv dedicat Zilei profesionale a Lucrătorilor (probabil s-a avut în vedere Ziua Internațională a Profesorului), în total 7 achiziții în sumă de 727 945 lei.

            A fost constatată o deficiență majoră în planificarea achizițiilor de valoare mică: în planul anual de achiziții pentru anul 2022 se conțin doar 29 de achiziții de valoare mică, îar în rapoartele privind realizarea achizițiilor publice pentru anul 2022, sem. I – 85 și sem, II – 134 contracte de valoare mică. Aceeași tendință a fost observată și în planul anual de achiziții pentru anul 2023 – doar 27 de achiziții planificate.

            În meniul principal al paginii web a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport  din mun. Chișinău chisinauedu.md, rubrica Achiziții publice, sunt trei compartimente: Planuri de acțiuni, Rapoarte, Plan de activitate. Primele două se referă la achizițiile publice planificate și realizate în cadrul DGETS, însă ultimul compartiment conține planul de acțiuni al DGETS doar pentru anul 2021, care nu ține de achizițiile publice, ci de managementul general al instituției.

            Pagina web DGETS, la rubrica Buget – Rapoarte, conține date cu referire la cheltuielile executate în anul 2022 doar pînă în luna noiembrie 2022. Deși suntem la mijlocul lunii martie 2023, informații privind cheltuielile executate în lunile decembrie 2022, ianuarie și martie 2023 nu sunt publicate. Menționăm faptul că în Ordinul propriu, DGETS indică expres obligativitatea publicării până la data de 10 a fiecărei luni a informațiilor cu referire la luna precedentă (Ordin nr.120 din 12.01.2022 „Cu privire la asigurarea trаnsраrеnțеi în procesul decizional și al activității instituțiilor de învățămînt general”).

            Concluzionăm că, în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, calitatea achizițiilor publice organizate și desfășurate este sub semnul întrebării. Elementele vulnerabile din cadrul desfășurării proceselor de achiziție publică, cel mai des întâlnite, sunt utilizarea procedurilor netransparente, iar exemplele tipice se referă la divizarea achizițiilor publice de mare valoare (transparente) în altele de valoare mică (netransparente). Observăm că, sume enorme, de peste jumătate de milion de lei pentru fiecare manifestație desfășurată, se cheltuie pentru organizarea și desfășurarea diferitor evenimente de amploare în parcurile La izvor, Alunelul sau în incinta Palatelor Republicii, Nicolae Sulac.

Oare sunt aceste cheltuieli justificate? Și merită oare aceste costuri? Rămîn a fi întrebări pe care ar trebui să și le pună orice contribuabil…


Acest articol este produs în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.