Transparența financiară a instituțiilor de învățământ – ghid video lansat de asociația Părinți Solidari

Recent, Asociația „Părinți Solidari” a lansat un ghid video pentru părinți despre modul de accesare și interpretare a informațiilor despre resursele financiare ale instituțiilor de învățământ.

Având drept scop diminuarea fenomenului corupției, respectarea cadrului legal și implementarea practicilor de bună guvernare atât în grădinițele și școlile frecventate de copiii lor, cât și în localitățile în care locuiesc, Asociația Obștească „Părinți Solidari” a lansat recent un ghid din patru materiale video despre modul de accesare și interpretare a informațiilor privind resursele financiare (bugete și achiziții) ale instituțiilor de învățământ.

„Ne-am dorit mult să realizăm aceste materiale, pentru că deseori părinții vin cu întrebări precum: unde găsim bugetul unei școli sau grădinițe, instituția de învățământ poate să procure detergenți, săpun, hârtie gienică, etc., cine decide cum pe se cheltuie banii alocați, trebuie sau nu să dăm bani pentru reparație sau să procurăm birotică pentru cadrele didactice și administrația instituției?” a menționat Ala Revenco, directoarea executivă a AO „Părinți Solidari”.

Pentru a oferi răspunsuri la întrebările părinților a realizat acest ghid video, format din 4 episoade, durata fiecăruia fiind de 4-5 minute. S-a lucrat foarte mult la etapa de pregătire a informației și la modul de prezentare a acesteia, astfel ca conținutul să fie bine structurat și pe înțelesul oricărui părinte.

În Republica Moldova, orice copil are dreptul la învățământ de stat gratuit – drept fundamental prevăzut de articolul 35 din Constituție.

Cu aceste cuvinte începe primul episod al ghidului Banii pentru educație, din care părinții vor putea afla care sunt sumele alocate din bugetul Republicii Moldova pentru domeniul educațional, dar și suma medie anuală a finanțării per elev sau copil. Un alt aspect abordat în episodul nr.1 este faptul că colectările de taxe informale sunt un fenomen ilegal și care generează corupție.

Episodul 1. Banii pentru educație

Cel de-al doilea episod Transparența financiară a instituțiilor de învățământ informează părinții despre lista documentelor obligatorii spre publicare pe paginile web sau panourile informative ale instituțiilor de învățământ, dar și cum identificăm pagina web a unei școli sau grădinițe, și în acest sens fiind prezentat exemplul de accesare a paginii web a grădiniței nr.225 din Chișinău.

În cazul, în care o instituție de învățământ nu are un site propriu, aceste informații urmează a fi publicate pe paginile web ale primăriei, consiliilor locale sau ale direcțiilor de învățământ. Însă, în cazul în care instituția de învățământ nu dispune de o pagină web, părinții pot solicita crearea ei, pentru că acesta nu este un moft, dar o prevedere legală, au punctat autorii ghidului.

Toată informația privind bugetul anual al instituției, modul de utilizare a banilor și achizițiile publice, în mod ideal, ar trebui să fie publicate pe paginile web ale instituțiilor de învățământ, la compartimentul TRANSPARENȚA, rubrica destinată  informațiilor despre bugete și achiziții.

Episodul 2. Transparența financiară a instituțiilor de învățământ

Despre cum citim un formular de buget și ce informații se regăsesc în acest document părinții pot afla din Episodul 3. „Lista de cheltuieli” a unei școli sau grădinițe. Tot aici se relatează despre principalele categorii de produse și lucrări, care pot fi procurate din banii publici, alocați instituțiilor de învățământ, dar și despre compensația anuală, pe care o primesc cadrele didactice pentru procurarea de suporturi didactice, a tehnicii de calcul, a consumabilelor pentru calculatoare, pentru servicii de Internet, dar și pentru produse de birotică și papetărie.

Cheltuielile pentru rechizitele copiilor și elevilor țin de responsabilitatea fiecărui părinte și de obicei, în bugetele instituțiilor de învățământ nu sunt incluse resurse financiare pentru acest tip de cheltuieli.

„Părinți Solidari” recomandă părinților să urmărească acest episod repetat și să aplice cunoștințele obținute cât mai rapid prin realizarea unei analize a bugetelor instituțiilor de învățământ de care sunt interesați.

Episodul 3. „Lista de cheltuieli” a unei școli sau grădinițe

Din ultimul episod, cel de-al patrulea, părinții vor afla despre cum obținem informații despre bugetele, achizițiile și cheltuielile unei școli sau grădinițe, în cazul când datele respective nu sunt disponibile din surse publice. În materialul video se relatează detaliat cum depunem o solicitare de informație și ce acțiuni pot fi întreprinse în caz că autoritățile nu ne oferă, în termenii prevăzuți de lege,răspuns la solicitare.

Episodul 4. Părinții au dreptul la informare

ℹ️#Ghidul_video_pentru_părinți este format din 4 episoade și a fost elaborat pentru a ajuta părinții să înțeleagă cum se realizează finanțarea instituțiilor de învățământ, cine este responsabil de modul cum se cheltuie banii, cum și unde se poate de accesat bugetul unei școli sau grădinițe, dar și pentru ce categorii de cheltuieli acest buget poate fi utilizat.

❤️Sperăm ca acest ghid să vă fie util și vă mulțumim anticipat pentru orice apreciere sau distribuire, care va ajuta ca informația să ajungă la mai multe persoane.