Încălcări multiple admise de „PONTEM-X” SRL în organizarea alimentației copiilor din mun. Strășeni

Compania „PONTEM-X” SRL a câştigat din prima cel mai mare contract pentru prestarea de servicii de alimentație în 66 de instituții de educație timpurie, primară, gimnazială și liceală din raionul Strășeni. Compania câștigătoare este afiliată grupului lituanian UAB Pontem, și deși are o reputaţie îndoielnică, a semnat la 1 aprilie 2019 un contract în valoare de 180 de milioane de lei pentru prestarea serviciilor menționate, pentru o perioadă de 5 ani.

Acest lucru a fost posibil datorită favoritismului pe linie politică, acordat de prim-ministrul din acea perioadă – Pavel Filip, care s-a și grăbit să aducă laude publice companiei „PONTEM-X” SRL, în scurt timp de la semnarea contractului.

Chiar dacă din parte oficialilor au fost laude, din partea părinților au survenit numeroase plângeri, mediatizate inclusiv și în presă sau la TV. 

Datorită insistenței unui grup de părinți din r-l Strășeni, în special a Nataliei Revenco, mămică a doi copii preșcolari, problema a fost auzită nu doar de societate și mass-media. În baza plîngerilor și demersurilor expediate de Natalia către toate autoritățile statului, care au tangențe cu procesul de alimentație a copiior, în luna noiembrie 2020, Centrul de Sănătate Publică Chișinău a evaluat alimentația copiilor din instituțiile de educație din raionul Strășeni, inclusiv prin investigații de laborator.

În cadrul evaluărilor realizate în 5 instituții din r-l Strășeni, au fost depistate un șir întreg de nereguli:

  1. Admiterea în alimentalia copiilor a produselor alimentare interzise: ulei rafinat pentru asezonarea salatelor, pâine din făina de grîu calitatea I, biscuiți de ovăz cu conținut de margarină și cu concentrația de zahăruri de 32,2 g per 100 g produs;
  2. Lipsa varietații fructelor (doar mere) și  a cărnii (piept de pui, pulpa de pui, gaină), excluderea semințelor și nucilor, ceea ce contravine prevederilor Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de invățământ din Republica Moldova aprobate prin ordinul Ministerului Sanătății nr. 638 din 12.08.2016, M.O. nr.293-305, art. 1435.
  3. Nerespectarea din punct de vedere cantitativ a meniurilor model coordonate, nerespectarea gramajului unei porții pentru un copil,
    prevăzut în meniul model coordonat.
  4. Igienizarea și dezinfecția necalitativă a veselei, ustensilelor și suprafefelor de lucru, prin
    depistarea în testele de salubritate colectare a bacteriilor grupei intestinale în cantinele instituțiilor preșcolare.
  5. Antrenarea personalului în lipsa instruirii igienice în operarea cu produsele alimentare și pregătirea bucatelor.î

întreaga listă de încălcări o puteți găsi în răspunsul Agenției Naționale de Sănătate Publică, care este prezentat mai jos.

Mai menționăm că obținerea unui răspuns detaliat, cu meționarea încălcărilor depistate și corespunzător situațiai reale a fost posibil datorită implicării deputatului Dan Perciun, ori la sesizările anterioare depuse de părinți, se răspundea în termeni destul de evazivi, precum că încălcări nu ar fi existat.

Respectiv, observăm că autoritățile își permit să mintă sau să nu prezinte informația relevantă la solicitările și plângerile cetățenilor, astfel încâlcând grav obligațiunile sale, cât și dreptul la informare.