1029 grupe gratuite cu program prelungit activează în 110 instituții de învățământ din mun.Chişinău în anul școlar 2022-2023

La începutul anului școlar 2022 – 2023, prin ordinul DGETS au fost organizate 1029 de grupe în 110 de instituții de învățământ primar și secundar cu salarizarea efectuată din sursele financiare ale bugetului municipal.

Numărul de elevi în clasele și grupele cu program prelungit este stabilit de către administrațiile instituțiilor de învățământ și aprobat de DGETS. Acesta nu trebuie să depășească limita de 25-30 de elevi.
Elevii trebuie să fie înscriși prin ordinul directorului instituției de învățământ, în baza cererilor depuse de către părinți sau tutori.

Programul zilnic de activitate în clasele sau grupele cu program prelungit are durata de 3 sau 6 ore astronomice și este indicat în Lista instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal unde activează grupele cu program prelungit finanțate din surse bugetare alocate de Primăria Chișinău.

Alocarea resurselor financiare pentru activitatea grupelor/claselor cu program prelungit de 3 ore sau de 6 ore se realizează în baza demersurilor directorilor instituțiilor de îmvățământ cu respectarea a doi factori:

  • solicitările părinților,
  • personalul didactic angajat;

Sursa DGETS