Educație în pandemie

  • Post category:Articole

Decizii ale Comisiilor Situații Excepționale și Comisiilor Extraordinare de Sănătate Publică

Instrucțiune privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19 (Anexa nr.7 la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică). 

Instrucțiunea prevede norme obligatorii, pe care fondatorii, autoritățile publice locale (APL) sau privați, directorii instituțiilor care oferă servicii de educație timpurie, cadrele didactice și personalul, precum și părinții/ reprezentanții legali aicopiilor urmează să le implementeze necondiționat pentru a oferi îngrijire și educație copiilor mici în maximă siguranță


Hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mun.Chișinău Nr. 34 din 20 martie 2021


DISPOZIŢIA Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1 din 1 aprilie 2021 

DECIZIA Comisiei pentru Situații Excepționale a mun.Chișinău nr.5 din 15 aprilie 2021

Hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mun.Chișinău Nr. 37 din 4 mai 2021Documente ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM

Ordin nr. 1131 din 13.10.2020, Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte  în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal


Ordin nr. 1069 din 06.10.2020, Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021


Ordin nr.840 din 19.08.2020, Reglementări speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul pandmiei de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ  primar, gimnazial, liceal și extrașcolar


Ordin nr.839 din 18.08.2020, Cu privire la organizarea procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2020-2021


Ordin nr.779 din 07.08.2020, Cu privire la aprobarea actelor normative privind redeschiderea instituților de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19