Cerem DEMISIA Directoarei Horjan!

Prin prezenta solicitare publică ne adresăm conducerii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Naționale de Integritate, Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din mun.Chișinău. Corupția și lipsa de integritate din sistemul educațional este vizibilă pentru toți, dar nu și pentru autoritățile, care ezită să identifice și să examineze corect cazurile de acest fel, dar și să aplice sancțiunile prevăzute de cadrul legal în vigoare.

În acest context, Vă informăm că deținem probe audio, care demonstrează că Nina Horjan, directoarea liceului „Academia Copiilor”, comite abuzuri și ilegalități,  atât prin implicare în gestionarea resurselor financiare ale asociației de părinți, cât și prin faptul că își atrage din respectiva asociație remunerări nemeritate și ilegale, în special:

  • Salariu lunar net în valoare de 8500 lei/lună de la asociația de părinți (material audio);
  • Premiu anual în valoare de 40000 lei de la asociația de părinți (material audio);
  • Venituri din activitate comercială ilegală (comercializarea almanahului școlar, editat din resursele asociației de părinți);
  • Implicarea în activitatea asociației părinților de la liceul „Academia Copiilor”.

Cu atât mai mult, dna Horjan nu a indicat în declarația sa de venit suma remunerărilor pe care le-a primit din partea asociației de părinți a liceului „Academia Copiilor”, fapt care la fel reprezintă încălcare a legii.

Afirmăm că prin aceste acțiuni, dna Horjan a încălcat flagrant un șir de acte normative, precum ar fi:

  • Codul Educației al RM;
  • Legea Integrității;
  • Codul de Etică al Cadrului Didactic;
  • Regulamentul privind cooperarea instituțiilor de învățământ cu asociațiile obștești ale părinților;
  • Ordinul DGETS nr.283 din 07.03.2019 „Cu privire la asigurarea transparenței, evidenței, păstrării bunurilor materiale, a executării bugetului și a necesităților în instituțiile de învățământ general”.

Menționăm în cunoștință de cauză că, dna Horjan aplică practici de obținere a veniturilor ilegale pe parcursul unei perioade îndelungate, astfel că ea, anterior, se implica și dirija distribuirea banilor colectați legal și ilegal și de la părinții liceului Ștefan cel Mare din mun.Chișinău, unde activa în calitate de director adjunct.

Este evident faptul că un astfel de comportament al unui director de liceu nu poate fi acceptat și tolerat, fiind imperativ necesară sancționarea acestuia. Nici o țară nu va putea să crească o generație de tineri onești și integri, dacă sistemul educațional le arată exemple de comportament corupțional și lipsă de meritocrație, iar instituțiile statului rămân inerte la excrocheriile, care se produc chiar în incinta instituțiilor de învățământ.

Reieșind din cele expuse, și din imposibilitatea acceptării încălcărilor multiple a cadrului legal comise de către Nina Horjan,

SOLICITĂM:

Să fie  DEMISĂ din funcție, dna Nina Horjan, directoarea liceului „Academia Copiilor”!