Despre Părinți Solidari

  • Post category:Articole

AO Părinți Solidari este o asociație nonprofit din Republica Moldova, care a fost înregistrată în decembrie 2016, activând anterior, pe parcursul unui an, în calitate de grup de inițiativă.


Scopul organizației este solidarizarea părinților copiilor înrolați în instituțiile de învățământ general din RM prin formarea grupelor de activiști civici, care vor contribui la respectarea cadrului legal și implementarea practicilor de bună guvernare atât în grădinițele și școlile frecventate de copiii lor, cât și în localitățile în care locuiesc.


O atenție deosebită acordăm următoarelor tipuri de activități:

  • creșterea nivelului de implicare a părinților în acțiuni de combatere a situațiilor de corupție și cazurilor de colectare a taxelor ilegale;
  • monitorizarea eficienței utilizării resurselor financiare bugetare alocate instituțiilor de învățământ;
  • monitorizarea transparenței, corectitudinii și eficienței procedurilor de achiziții publice;
  • sporirea interesului comunității în raport cu deciziile și acțiunile autorităților în sfera educațională.

AO Părinți Solidari dispune de o experiență substanțială în:

  • comunicarea cu părinții, dispunând de resurse online cu o audiență totală de peste 18 000 persoane;
  • monitorizarea achizițiilor publice, în special a celor din sfera educațională;
  • organizarea evenimentelor publice – marșuri, proteste, flashmoburi, conferințe de presă, etc;
  • comunicarea cu autoritățile publice locale și centrale;
  • comunicarea cu mass-media, participare la emisiuni, etc.