LT Ginta Latină – instituția în care se cer taxe de peste 1800 lei

500 000 lei pentru „băgarea în seamă” a celor peste 80 de pedagogi și desigur a cadrelor manageriale de la Liceul Teoretic Ginta Latină din Chișinău. Anume aceasta ar putea fi suma colectată ilegal de la părinții celor circa 1200 elevi (datele an. 2017), care frecventează instituția nominalizată.

Am fost sesizați că chiar de la începutul noului an de studii, părinții elevilor din mun.Chișinău sunt terorizați de solicitările de taxe „BENEVOLE” în instituțiile de învățământ. Astfel, la primele ședințe de părinții, care au avut loc recent în Liceul Teoretic Ginta Latină, unul din subiectele discutate a fost necesitatea achitării taxelor ilegale, unde chiar și diriginta clasei a menționat OBLIGATIVITATEA acestora. Totodată, pe tablă au fost înscrise mai multe categorii, pentru care părinții trebuie să achite sume anuale fixe, precum urmează:

  • fondul școlii – 720 lei;
  • paza  – 60 lei;
  • fondul clasei – 500 lei;
  • curățenia – 100 lei;
  • ziua sportului – 20 lei;
  • ziua bibliotecii – 20 lei;
  • 4 sărbători – 400 lei.

Suma totală solicitată constituie 1820 lei per elev, iar dacă ar fi să înmulțim aceste sume cu numărul de elevi din instituție, atunci volumul total al colectărilor de bani ar constitui peste 2 milioane lei. Dar în același timp liceul dat, are alocat pentru anul 2018 un buget de 14 milioane 730 mii lei, unde sunt deja incluse surse financiare pentru salarizarea a 6 paznici și 15 îngrijitori de încăperi, dar și pentru achitarea serviciilor Pazei de Stat.
Problema corupției în LT Ginta Latină, este una care persistă de ani buni, drept dovada fiind și comentariile privind instituția vizata, afișate pe una din paginile web http://afla.md/institutions/details/1924/Liceul-Teoretic-Ginta-Latina?&lang=russian, dedicate instituțiilor de educație generală din Republica Moldova.

Directoarea instituției, Juc Nina, a indicat în declarația sa de venit https://declaratii.ani.md/Documents/cni/previewDocHas/id/176574  pentru anul 2017 un salariu brut de 166172 lei și o pensie de 54000 lei. Ea deține împreună cu soțul 4 terenuri și 6 imobile – 2 case de locuit, un apartament, 2 garajuri și o vilă, suprafața tuturor imobilelor constituind 544 m. p.