SONDAJ// Corupția văzută de tineri

Majoritatea elevilor ai unui liceu, dintr-un centru raional, sunt de părerea că corupția este o problemă în Republica Moldova, care se răsfrânge și în localitățile în care trăiesc. Din cei 46 de respondenți,  78,3% consideră că cel mai corupt sector este cel al poliției, 76,1% sunt de părerea că asistența medicală este un domeniu corupt, iar pe al treilea loc este educația. 26 de tineri ceea ce reprezintă 56,5% cred că sistemul educațional este printre domeniile cele mai afectate de corupție.

Participanții la sondaj au fost elevii din clasele a IX-XII -a ai unui liceu dintr-un raion, situat în centrul Republicii Moldova.

Mai jos publicăm răspunsurile la întrebările din sondajul, realizat în cadrul proiectului „Tânăra generație spun NU corupției”, implementat  de A.O. „Părinți Solidari”, în perioada ianuarie 2022- octombrie 2023. Prin intermediul acestui proiect Asociația și-a propus dezvoltarea toleranței zero față de fenomenul corupției în trei licee din or. Șoldănești și or. Criuleni și elaborarea, pilotarea mecanismelor de prevenire a corupției în liceele respective.

În opinia dvs., cât de serioasă este problema corupției în Republica Moldova?

Din 46 de răspunsuri oferite de liceeni, 63% consideră că este o problemă foarte mare, 30,4% o problemă mare, restul consideră că este o problemă minoră și un număr mic consideră că „nu este o problemă”.

În opinia dvs., cât de serioasă este problema corupției în localitatea Dvs.?

Din 46 de răspunsuri, 54,3% susțin că este o problemă mare, 30, 4 % – o problemă minoră, 10,9% – o problemă foarte mare și 4,3% cred că nu este corupția o problemă pentru localitatea lor.

În opinia Dvs., care din următoarele sectoarele sunt cele mai corupte?

Respondenții trebuiau să selecteze trei variante din cele zece propuse: asistență medicală, poliție, educație, sectorul bancar, sectorul agricol, Administrația publică locală, Autoritățile publice centrale, Sistemul judiciar, companiile private și altele.

Din cei 46 de respondenți, 36 la număr ceea ce reprezintă – 78,3% consideră că cel mai corupt sector este cel al poliției, 35 de respondenți sau 76,1% sunt de părerea că asistența medicală este un domeniu corupt și pe al treilea loc este educația. 26 de tineri ceea ce reprezintă 56,5% cred că sistemul educațional este cel mai corupt domeniu.

În opinia dvs., cât de pregătit/ă sunteți să recunoașteți faptele și/sau riscurile de corupție?

Din cei 46 de respondenți, majoritatea, adică 47,8% consideră că „într-o oarecare măsură”; 37% au ales varianta „în mare măsură”, 10,9% cred că sunt pregătiți să recunoască daptele sau riscurile de corupție, iar un licean sau 2,2% nu știe și nu poate răspunde.

Dacă vă veți confrunta cu un caz de corupție, care e probabilitatea că îl veți declara?

Dintre participanții la realizarea sondajului, majoritatea au susținut că 54,3% „într-o oarecare măsură”; 23,9% au ales varianta „în mare măsură”, adică vor declara cazul de corupție cu care s-au confruntat; 10,9% nu știu și nu răspund în cazul când se vor confrunta cu un caz de corupție, și tot același număr, procent de respondeți cred că „puțin” probabil vor declara un caz de corupție în situația când se vor confrunta cu unul.

În opinia dvs, în ce măsură sistemul educațional oferă modele de comportament integru și corect?   

56,5% au ales varianta „într-o oarecare măsură”, 21,7% consideră că sistemul educațional oferă modele de comportament integru și corect printre profesorii care îi învață; 15,2 % consideră că „puțin”, iar restul nu știu și nu răspund, iar unii sunt de părerea că „deloc”.

La întrebarea În opinia dvs, sunt legale și corecte următoarele practici și situații?

La opțiunea „favoritism” cu „deloc” au răspuns 15 respondenți; „uneori”- 13; „într-o oarecare măsură” – 9; „în mare măsură”- 1; „În totalitate” -2 și „nu știu sau nu răspund” – 6.

A doua întrebare a fost despre plățile pentru activitățile suplimentare cu profesorul care predă la clasă. Nu sunt de acord și au spus „deloc” – 19 elevi; „uneori” – 4; 14 elevi cred că asemenea situații sunt corecte „într-o oarecare măsură”; 7- „în mare măsură”; la opțiunile „în totalitate” și „Nu știu, nu răspund” câte un elev.

A treia întrebare a fost despre obligarea de a adera la asociația de părinți și de a achita cotizațiile pentru asociație. Nu sunt de acord și au răspuns cu „deloc” – 19 elevi; „uneori” – 13; „într-o oarecare măsură” – 11; „în mare măsură” – 2 și „nu știu, nu răspund” – 1.

La întrebarea a patra a fost dacă sunt legale și corecte plățile pentru o notă mai bună. 22 de persoane spun „deloc”; „uneori” – 6; „într-o oarecare măsură” – 9; „în mare măsură ” – 5; „în totalitate” – 3 și „nu știu, nu răspund” – unul.

La următoarea întrebare despre plățile informale obligatorii (fondul clasei, fondul școlii, reparații, etc.)  13 elevi au răspuns „deloc”; 10 – „uneori”; 16 – „într-o oarecare măsură”; 3 – „în mare măsură”; 3 – „în totalitate” și 1 – „nu știu sau nu răspund”.

Și ultima întrebare care a fost se referă la „banii în plic oferiți drept cadou cadrelor didactice”. Aici ne-au răspuns că „deloc” – 18; „uneori” – 9; „într-o oarecare măsură” – 10; „în mare măsură” – 4; „în totalitate” – 2 și „nu știu sau nu răspund” – 3. 

În opinia dvs, în ce măsură sistemul educațional contribuie la diminuarea corupției și promovarea integrității în Republica Moldova?

41,3% – puțin; 39,1% – într-o oarecare măsură; 13% – în mare măsură; o parte nu știu și nu răspund, iar un procen mic consideră că deloc.