Integritatea se învață la școală

Elevii, profesorii și părinții din trei instituții de învățământ din raioanele Criuleni și Șoldănești spun „NU corupției”

„Am încrederea că vom reuși să facem schimbarea pe care ne-o dorim în sistemul nostru educațional și în întreaga societate”, a menționat ministrul Educației Dan Perciun în cadrul evenimentului de lansare a „Săptămânii Educației”. În luarea sa de cuvânt oficialul s-a referit la lipsa profesorilor din sistem, dar și la alte probleme grave care îngreunează funcționalitatea procesului educațional în prezent. O problemă care încă persistă în sistemul educațional este corupția.

Și azi, ședințele de părinți se soldează cu strângeri de fonduri pentru necesitățile școlilor, elevilor, dar și pentru a suplini salariile profesorilor, iar domeniul educațional continuă să fie vulnerabil la fenomenul corupției, fapt confirmat și de rezultatele „Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție – Moldova 2021”, datele căruia arată că aproximativ 65% din populație consideră că există un nivel mediu sau ridicat de corupție în instituțiile de învățământ, dintre care 35% consideră că instituțiile de învățământ sunt corupte sau foarte corupte.

„Tânăra generație spune NU corupției”

În concordanță cu misiunea sa și obiectivele de a promova integritatea în procesul educațional, transparența și bunele practici în utilizarea banilor publici, AO „Părinți Solidari” a implementat, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2024, proiectul „Tânăra generație spune NU corupției”. Prin intermediul acestui proiect, Asociația și-a propus să contribuie la dezvoltarea toleranței zero față de fenomenul corupției în trei licee din or. Șoldănești și or. Criuleni, precum și să elaboreze instrumente, care să ajute la descurajarea manifestărilor de corupție în instituțiile beneficiare ale proiectului.

Pentru a transmite uniform mesajele și informațiile campaniei anticorupție către toți actorii sistemului educațional, în activitățile proiectului au fost antrenați reprezentanți ai elevilor, părinților și profesorilor din cele trei licee, implicate în activitățile proiectului.

Sperăm mult că prin activitățile proiectului „Tânăra generație spune „NU” corupției” și numărul mare de beneficiari (circa 150 elevi, 70 părinți și 70 cadre didactice) am reușit să contribuim la promovarea valorilor atât de necesare în societatea noastră, precum corectitudinea, onestitatea și integritatea, dar și la diminuarea toleranței față de fenomenul corupției în sectorul educațional, care este și unul din sectoarele cu risc înalt de corupție, a comunicat directoarea executivă a AO „Părinți Solidari”, Ala Revenco.

Merită de menționat deschiderea și receptivitatea de care au dat dovadă elevii, părinții și cadrele didactice din cele trei licee în care s-a implementat proiectul, ne-au comunicat reprezentanții a două organizații din societatea civilă – Ion Calcatinge, jurist la Centrul de Justiție Socială „Echitate” de la Criuleni și  directoarea executivă a Asociației Obștești „Renașterea – C”, Felicia Catrinici, facilitatori ai implementării activităților în instituțiile de învățământ. Aceștia au participat la toate activitățile din proiect, propunând și soluții, au spus reprezentanții ONG-lor locale.

„Vrem un viitor fără corupție”

În cadrul activităților proiectului, tinerii au fost cei, care au beneficiat de cea mai mare atenție și resurse. Pentru ei a fost organizat un curs de instruire anticorupție, format din 4 lecții consecutive, la care au participat circa 150 elevi din clasele VIII-XII-a. În cadrul instruirilor elevii au fost informați ce este corupția și care este impactul acesteia; formele prin care se manifestă corupția și lipsa de integritate;  rolul fiecărui cetățean în prevenirea corupției; cum se manifestă corupția în diferite domenii, inclusiv și cel educațional, dar și care sunt rigorile de integritate în instituțiile de învățământ. Tinerii au fost interesați să lucreze în grup, să identifice, să formuleze și să prezinte consecințele corupției în diverse sectoare, să stabilească care sunt caracteristicile unui om integru și a celui corupt, etc.

Pentru a-și demonstra poziția civică, dar și a transmite mesaje, gânduri și îndemnuri pro integritate, elevii s-au implicat în activități precum concursul de eseuri și discursuri anticorupție, teatrul social și flashmoburile „Vrem un viitor fără corupție”, „Rupem lanțul corupției” și „Integritatea este libertate”.

Despre rolul instituțiilor de învățământ în educarea unei generații integre, dezvoltarea toleranței zero la corupție și prevederile Codului de etică a cadrului didactic s-a discutat cu peste 70 de cadre didactice. La fel, au fost realizate instruiri anticorupție pentru circa 70 de părinți, inclusiv reprezentanți ai comitetelor și asociațiilor de părinți din instituțiile de învățământ beneficiare ale proiectului.

„Elevii sunt vocea și promotorii, reprezentanții noștri atât în școală, cât și în societate”

Ion Calcatinge, jurist la Centrul de Justiție Socială „Echitate” de la Criuleni  ne-a comunicat că Asociația care o reprezintă a fost puntea de legătură dintre AO „Părinți Solidari” și Liceul Teoretic „Boris Dânga” din or. Criuleni pentru organizarea instruirilor anticorupție cu elevii și profesorii liceului. Juristul ne-a mărturisit că profesorii au fost reticenți, la început, privind organizarea instruirilor anticorupție, dar la sfârșit au rămas mulțumiți de calitatea instruirilor, conduse de expertul Vitalie Moisei.

Cu referire la liceeni, Ion Calcatinge a accentuat că „prin elevi se promovează cel mai bine fenomenul anticorupție. Elevii sunt vocea și promotorii, reprezentanții noștri atât în școală, cât și în societate.  Au fost elevi implicați în realizarea unui teatru social la subiectul anticorupție. Erau aprinși de ideea aceasta. Ei cu adevărat devin ambasadori anticorupție la nivel local și la nivel de comunități mai mari după asemenea activități. Spectacolul a fost prezentat în fața profesorilor la evenimentul de totalizare”.

Curajul de a învinge fenomenul evitat și temut de mediul educațional

Directoarea executivă a AO „Renașterea – C”, Felicia Catrinici, ne-a comunicat că Liceele Teoretice „Ștefan cel Mare” și „Alexei Mateevici” din Șoldănești, în fiecare din care învață câte circa 600 de elevi, au fost receptive în implementarea proiectului, care este un subiect sensibil, iar altădată profesorii evitau discuții cu referire la subiectul anticorupție.

„Elevii, părinții și profesorii au fost activi în cadrul instruirilor. Elevii au scris eseuri, au participat la flashmoburi. Proiectul a reușit, cred eu, să schimbe mentalități la nivel local”, a conchis Felicia Catrinici. Potrivit directoarei, activitățile proiectului au fost orientate atât pentru informarea tuturor grupelor de actori din sistemul educațional, cât și pentru îmbunătățirea sau crearea mecanismelor, care să descurajeze  manifestările de corupție în instituțiile beneficiare.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partener al proiectului în orașele Criuleni și Șoldănești este AO „Părinți Solidari”, care în colaborare cu AO „Renașterea-C” și Centrul de Justiție Socială ”Echitate”,  implementează proiectul „Tînăra generație spune NU corupției”.